الفهادی, . (2000). معاویة بن ابن سفیان ناقدا. Al-Ma'mon College Journal, 30(33), 266-284. doi: 10.33899/radab.2000.166762
علی کمال الدین الفهادی. "معاویة بن ابن سفیان ناقدا". Al-Ma'mon College Journal, 30, 33, 2000, 266-284. doi: 10.33899/radab.2000.166762
الفهادی, . (2000). 'معاویة بن ابن سفیان ناقدا', Al-Ma'mon College Journal, 30(33), pp. 266-284. doi: 10.33899/radab.2000.166762
الفهادی, . معاویة بن ابن سفیان ناقدا. Al-Ma'mon College Journal, 2000; 30(33): 266-284. doi: 10.33899/radab.2000.166762