الزرری, . (2000). المشاریع الاتحادیة العربیة 1942-1958 : ابعادها واصدائها فی مجلس النواب العراقی. Al-Ma'mon College Journal, 30(33), 68-100. doi: 10.33899/radab.2000.166741
عدنان سامی الزرری. "المشاریع الاتحادیة العربیة 1942-1958 : ابعادها واصدائها فی مجلس النواب العراقی". Al-Ma'mon College Journal, 30, 33, 2000, 68-100. doi: 10.33899/radab.2000.166741
الزرری, . (2000). 'المشاریع الاتحادیة العربیة 1942-1958 : ابعادها واصدائها فی مجلس النواب العراقی', Al-Ma'mon College Journal, 30(33), pp. 68-100. doi: 10.33899/radab.2000.166741
الزرری, . المشاریع الاتحادیة العربیة 1942-1958 : ابعادها واصدائها فی مجلس النواب العراقی. Al-Ma'mon College Journal, 2000; 30(33): 68-100. doi: 10.33899/radab.2000.166741