سنجاری, ., عبدالرضا, . (2003). روایة رحلة الى اخر اللیل للکاتب لویس فیردناند (1932). Al-Ma'mon College Journal, 33(36), 313-313. doi: 10.33899/radab.2001.166711
دارا حسن طه سنجاری; عبد علی عبدالرضا. "روایة رحلة الى اخر اللیل للکاتب لویس فیردناند (1932)". Al-Ma'mon College Journal, 33, 36, 2003, 313-313. doi: 10.33899/radab.2001.166711
سنجاری, ., عبدالرضا, . (2003). 'روایة رحلة الى اخر اللیل للکاتب لویس فیردناند (1932)', Al-Ma'mon College Journal, 33(36), pp. 313-313. doi: 10.33899/radab.2001.166711
سنجاری, ., عبدالرضا, . روایة رحلة الى اخر اللیل للکاتب لویس فیردناند (1932). Al-Ma'mon College Journal, 2003; 33(36): 313-313. doi: 10.33899/radab.2001.166711